Wyprzedaż!

Excel 2007 PL+EN. miniSAMOUCZEK

9,00

Poziom: dla absolutnie początkujących Autor: praca zbiorowa Stron: 171 A5, oprawa tradycyjna klejona miękka

Opis

Ty także możesz swobodnie liczyć na komputerze! Wystarczy dostęp do komputera z zainstalowanym Excelem 2007, podstawowa znajomość Windows (na poziomie innego samouczka z tej serii dotyczącego Windows) i … ten samouczek.
Kolejne kroki zilustrowane rysunkami pozwolą Ci szybko opanować podstawy programu! Nudna informatyczna teoria zredukowana do niezbędnego minimum. Każde zagadnienie umieszczamy na sąsiednich stronach, aby można je było widzieć jednocześnie bez odwracania kartek.

Spis treści:

Wstęp  7

Założenia samouczka 7

Excel jako arkusz kalkulacyjny 9

Różne wersje Excela 9

Excel a Office  10

Excel a Windows  10

Organizacja samouczka  11

Lekcja 1 Podstawy  13

Uruchamianie Excela  14

Elementy okna programu Excel  16

Wstążka  17

Elementy okna Excela – ćwiczenia  20

Zamykanie Excela  22

Przy okazji: Na skróty do programu  23

Okno skoroszytu w oknie Excela  24

Skoroszyty, arkusze i komórki  28

Skoroszyt  28

Arkusze i komórki  28

Adresy komórek  28

Poruszanie się po arkuszu  28

Wpisywanie danych do komórek  30

Poruszanie się między arkuszami  32

Zapisanie skoroszytu na dysku  34

Lekcja 2 W Excelu podobnie jak w innych aplikacjach Windows 37

Otwarcie zapisanego skoroszytu  38

Pierwsze obliczenia  40

Wydawanie poleceń za pomocą przycisków na wstędze  42

Wydawanie poleceń za pomocą klawiatury  44

Najczęściej używane klawisze skrótu  45

Opcje Excela  46

Cofanie operacji  48

Otwieranie nowych skoroszytów  50

Praca na kilku skoroszytach  52

Przemieszczanie się między skoroszytami  52

Zamykanie skoroszytów  54

Pomoc elektroniczna w Excelu 2007  56

Lekcja 3 Praca na arkuszu  61

Poznajemy arkusz za pomocą klawiatury  62

A teraz Przechodzenie do   65

Poruszanie się za pomocą myszy  66

Wprowadzanie danych tekstowych  68

Zmiana szerokości kolumny  70

Wprowadzanie danych liczbowych  72

Edycja komórki  74

Zaznaczanie zakresu komórek  76

Zaznaczanie zakresu komórek za pomocą klawiatury  76

Wpisywanie tych samych danych do całego zakresu komórek  77

Zaznaczanie zakresu komórek przez przeciąganie myszą  77

Formatowanie zakresu komórek  78

Wstawianie nowych kolumn i wierszy  80

Wypełnianie  82

Lekcja 4 Formuły i ich kopiowanie  85

Wprowadzanie formuł  86

Przeliczanie formuł  88

Wprowadzanie formuł przez wskazywanie komórek  89

Przenoszenie metodą „przeciągnij i upuść  90

Przenoszenie za pomocą Schowka  91

Kopiowanie danych przez Schowek  92

Więcej o Schowku  93

Kopiowanie metodą „przeciągnij i upuść  94

Kopiowanie formuł za pomocą uchwytu wypełniania  95

Adresy względne i bezwzględne w formułach  96

Funkcje  100

Wprowadzanie funkcji SUMA za pomocą przycisku  101

Kopiowanie funkcji  102

Wprowadzanie dowolnej funkcji  103

Funkcje – podsumowanie  107

Lekcja 5 Formatowani   109

Formatowanie komórek – format liczbowy  110

Format walutowy  112

Wyrównywanie tekstu  114

Czcionki  115

Obramowanie  116

Linie siatki  117

Formatowanie fragmentu tekstu  118

Kopiowanie i przenoszenie sformatowanych komórek  119

Usuwanie a czyszczenie  120

Lekcja 6 Drukowanie  121

Ustawienia strony  122

Obszar wydruku  124

Podgląd wydruku  126

Wpasuj w stronę  128

Drukujemy  130

Dla ambitnych: Drukowanie na wielu stronach  132

Widok układu strony  134

Nagłówek i stopka strony  135

Tytuły wydruku  136

Lekcja 7 Wykresy  139

Typ wykresu i źródło danych  140

Nazwa wykresu i etykiety danych  142

Modyfikowanie wykresu  144

Dodawanie etykiet danych  146

Drukowanie wykresu  148

Lekcja 8 Daty  149

Jak Excel traktuje daty  150

Format daty  152

Wprowadzanie dat  154

Obliczenia na datach  156

Blokowanie wartości formuł  158

Dodatek Co pominęliśmy  161

Adresowanie naturalne  161

Autoformatowanie  161

Autowypełnianie  161

Bazy danych  162

Desenie i kolory  162

Excel w Internecie  162

Formatowanie warunkowe  162

Funkcje  163

Grafika  163

Hiperłącza  163

Importowanie plików tekstowych  163

Komentarze  163

Makropolecenia  164

Malarz formatów  164

Manipulowanie wieloma arkuszami  164

Nazwy  165

Ochrona danych  165

Sprawdzanie pisowni  165

Style formatowania  166

Szablony  166

Tabele przestawne  166

Usuwanie komórek  167

Współpraca z innymi aplikacjami  167

Wykresy  168

Wyszukiwanie i zamiana  168

Skorowidz  169