MS Office czyli programy biurowe (Word+Excel)

28,50

Książka-kurs dla dinozaurów. Poziom: dla początkujących użytkowników Worda i Excela (2007 i 2010). Aktualna także dla wersji 2013 i 2016 – do tych wersji dołączamy kilkustronicowy dodatek.

Autor: dladino.pl. Stron: 200 A4

Opis

Nigdy nie jest za późno na naukę obsługi komputerowych programów biurowych! Można się tego nauczyć w każdym wieku, również w wieku dinozaura.

Dla takich osób przygotowaliśmy właśnie książkę, którą masz w ręku. Stanowi ona kompilację dwóch naszych samouczków (o Wordzie i o Excelu) . W samouczku tym omawiamy polskojęzyczne wersje 2010 i 2007 Worda oraz Excela, które występują we wszystkich odmianach Office. Inne programy z pakietu Office nie są omawiane. Zakładamy, że czytelnik zna podstawy Windows przynajmniej na poziomie któregoś z naszych kursów dotyczących tego systemu operacyjnego. Do nauki wystarczy dostęp do komputera z zainstalowaną którąś z wersji Microsoft Office (2007, 2010) , dobre chęci i … ten samouczek. Kolejne kroki zilustrowane rysunkami pozwolą Ci szybko opanować podstawy obsługi komputera! Nudna informatyczna teoria zredukowana do niezbędnego minimum. Każde zagadnienie umieszczamy na sąsiednich stronach, aby można je było widzieć jednocześnie bez odwracania kartek.

Spis treści

Wstęp

Lekcja 1. Podstawy

Uruchamianie Worda

Elementy okna programu Word

Zamykanie Worda

Zapisanie dokumentu na dysku

Piszemy tekst

Automatyczne sprawdzanie pisowni

„Polskie litery”

Lekcja 2. Dalej do przodu

Otwarcie zapisanego dokumentu

Pomoc elektroniczna

Wydawanie poleceń za pomocą przycisków na wstążce

Cofanie wykonanej operacji

Wydawanie poleceń za pomocą klawiatury

Widok Backstage (za kulisami)

Opcje Worda

Zaznaczanie fragmentu tekstu

Przesuwanie i kopiowanie metodą „przeciągnij i upuść”

Schowek

Drukowanie w Office 2010

Drukowanie w Office 2007

Pasek szybkiego dostępu  i Szybkie drukowanie

Blaski i cienie automatyzacji

Lekcja 3. Formatowanie

Ustawienia strony

Pisanie tekstu średniej długości

Jak Word interpretuje wpisywany tekst

Formatowanie akapitu

Malarz formatów

Wyliczanki

Czcionki, czyli formatowanie znaków

Podział na strony i widoki

„Miękkie” a „twarde” zakończenie strony

Dzielenie wyrazów

Automatyczne dzielenie wyrazów

Lekcja 4.  Praca na długim dokumencie

Poruszanie się po dokumencie za pomocą klawiatury

… i za pomocą polecenia Przejdź do

Poruszanie się za pomocą myszy  i paska przewijania

Znajdowanie w Word 2010

Znajdowanie w Word 2007 i innych wersjach

Zamiana

Numeracja stron

Lekcja 5. Tabele i szablony

Tworzenie tabel

Zaznaczanie komórek w tabeli

Szablony – tworzenie życiorysu

Tworzenie życiorysu

Wstawianie i usuwanie komórek tabeli

Lekcja 6. Podstawy Excela

Elementy okna programu Excel

Okno skoroszytu w oknie Excela

Skoroszyty, arkusze i komórki

Poruszanie się między arkuszami

Zapisanie skoroszytu na dysku

Pierwsze obliczenia

Otwieranie nowych skoroszytów

Praca na kilku skoroszytach

Zamykanie skoroszytów

Lekcja 7. Praca na arkuszu

Poznajemy arkusz za pomocą klawiatury

A teraz Przechodzenie do …

Poruszanie się za pomocą myszy

Wprowadzanie danych tekstowych

Zmiana szerokości kolumny

Wprowadzanie danych liczbowych

Edycja komórki

Zaznaczanie zakresu komórek

Wstawianie nowych kolumn i wierszy

Wypełnianie

Lekcja 8.  Formuły i ich kopiowanie

Wprowadzanie formuł

Przeliczanie formuł

Wprowadzanie formuł przez wskazywanie komórek

Przenoszenie typu „przeciągnij i upuść”

Przenoszenie za pomocą Schowka

Kopiowanie danych przez Schowek

Kopiowanie metodą „przeciągnij i upuść”

Kopiowanie formuł za pomocą uchwytu wypełniania

Adresy względne i bezwzględne w formułach

Funkcje

Wprowadzanie funkcji SUMA za pomocą przycisku

Kopiowanie funkcji

Wprowadzanie dowolnej funkcji

Lekcja 9. Formatowanie w Excelu

Formatowanie komórek – format liczbowy

Format księgowy

Wyrównywanie tekstu

Czcionki

Obramowanie

Linie siatki

Formatowanie fragmentu tekstu

Kopiowanie i przenoszenie sformatowanych komórek

Lekcja 10. Drukowanie w Excelu

Ustawienia strony

Obszar wydruku

EXCEL 2010: Drukujemy – podgląd

EXCEL 2010: Drukowanie

EXCEL 2007: Podgląd wydruku

EXCEL 2007: Wpasuj w stronę

EXCEL 2007: Drukujemy

Dla kogo