Wyprzedaż!

NAUCZ SIĘ Z NAMI! obsługi komputera – wydanie piąte

9,00

Poziom: dla abolutnie początkujących użytkowników Windows (95,98,2000,ME i XP), Worda i Excela (od 97 do 2003). Autor: praca zbiorowa. Stron: 160 B5, oprawa tradycyjna klejona miękka

Opis

Jest przedsięwzięciem karkołomnym próbować nauczyć obsługi tak obszernych programów jak Windows, Word i Excel na niespełna stukilkudziesięciu stronach podręcznika. Zrobiliśmy to dlatego, że wielu potencjalnych klientów naszej oficyny domagało się właśnie takiej pozycji. Cały czas jednakże podkreślamy, że samouczek ten dotyczy zupełnych podstaw obsługi komputera i omawianych programów. Samouczek dotyczy polskojęzycznych edycji programów: Windows (wersje 95, 98, 2000, ME i XP) Worda (97, 2000, 2002 i 2003) oraz Excela (97, 2000, 2002 i 2003).

Założenia tego samouczka:
* Nie masz żadnego lub masz jedynie niewielkie doświadczenie w pracy z kompute-rem. Jeśli jesteś doświadczonym użytkownikiem komputera, ten samouczek nie jest przeznaczony dla Ciebie.
* Masz, najlepiej nieskrępowany, dostęp do komputera. Podręcznik ten nie jest książką do poduszki! Na komputerze, do którego masz dostęp, jest prawidłowo zain-stalowany system operacyjny Windows. Jeśli warunek ten nie jest spełniony, to samo-uczek jest niemożliwy do przeprowadzenia. Potrzebne będą także omawiane w tym samouczku programy Word i Excel oraz skonfigurowane połączenie z Internetem.
* Teorię komputerową i informatyczną ograniczamy do niezbędnego minimum. Zasadniczą ideą samouczka jest nauka przez ćwiczenia, dlatego jesteś proszony o wykonywanie na komputerze poszczególnych czynności związanych z omawianym zagadnieniem.
* W tych ćwiczeniach pomagają Ci ilustracje. Możesz porównać wygląd ekranu Twojego komputera z ilustracją w podręczniku. Wyraźny wskaźnik pokazuje miejsce na ekranie związane z czynnością oznaczoną kolejnym numerem