Wyprzedaż!

Windows Vista PL+EN PORADNIK dla nieinformatyków

9,00

Poziom: dla początkujących i średnio zaawansowanych Autor: Bogdan Krzymowski Stron: 418 B5, oprawa tradycyjna klejona miękka

Opis

Każdy może sprawnie obsługiwać komputer z Windows Vista! Potrzebna jest tylko rzetelna i poręczna pomoc. Z naszym poradnikiem nauczysz się poszczególnych aspektów Windows od podstaw, możesz także rozwijać wcześniej nabyte umiejętności. Możesz przeczytać i przerobić poradnik „od deski do deski”, ale możesz również traktować go jako podręczną pomoc przywoływaną tylko w razie potrzeby. Tematem poradnika jest opis najczęściej używanych funkcji systemowych. Książka ma charakter czysto praktyczny – wskazuje użytkownikowi narzędzia umożliwiające zarządzanie funkcjami systemu oraz podaje sposób ich użycia. Czytelnik nabywa dzięki temu umiejętność sprawnego posługiwania się systemem i utrzymywania jego wydajności na właściwym poziomie; zyskuje też satysfakcję wynikającą ze świadomości, że w pełni może polegać na obsługiwanym komputerze. W książce uwzględniono nazewnictwo w języku polskim i angielskim, co może być ułatwieniem dla Czytelników posługujących się angielskojęzyczną wersją systemu.

Spis treści:

1. Wstęp 11
1.1. Komputer i jego oprogramowanie 12
1.2. Historia systemu Windows 13
1.3. System operacyjny Windows Vista 15
1.4. Kilka słów o instalacji 17
2. Podstawy obsługi komputera 18
2.1. Uruchomienie komputera 18
2.2. Wyłączenie komputera 21
2.3. Myszka 23
2.4. Klawiatura 25
2.5. Uruchamianie programów 28
2.6. Pisanie tekstów 29
3. Interfejs użytkownika 34
3.1. Klasyczne okno programu 34
3.2. Klasyczne menu programu 37
3.2.1. Wydawanie poleceń 38
3.2.2. Typy poleceń 40
3.3. Okno programu dla systemu Vista 41
3.4. Okna komunikatów 42
3.5. Okna dialogowe i ich obsługa 44
3.5.1. Lista opcji 45
3.5.2. Lista rozwijana 46
3.5.3. Pole wyboru 47
3.5.4. Przełącznik (pole opcji) 47
3.5.5. Pole tekstowe i pole wartości 48
3.5.6. Karty 48
3.5.7. Obsługa okien za pomocą klawiatury 49
3.6. Paski narzędzi 50
3.7. Skróty klawiaturowe 51
3.8. System pomocy 52
3.8.1. Pomoc tematyczna 52
3.8.2. Pomoc kontekstowa 53
3.9. Ułatwienia dostępu 54
3.9.1. Klawiatura ekranowa 54
3.9.2. Lupa 55
3.9.3. Ustawienia szczegółowe 56
4. Foldery i pliki 58
4.1. Przeglądanie zawartości folderów 58
4.1.1. Domyślna struktura folderów 63
4.1.2. Sposób wyświetlania zawartości folderów 64
4.1.3. Segregowanie zawartości folderów 68
4.1.4. Menu główne Eksploratora Windows 69
4.2. Opcje folderów 70
5. Tworzenie folderów i plików 72
5.1. Predefiniowana struktura folderów 72
5.2. Foldery użytkownika systemu 75
5.3. Tworzenie nowego folderu 76
5.4. Tworzenie plików 79
5.5. Położenie plików 82
5.5.1. Folder bieżący 82
5.5.2. Względna ścieżka dostępu 83
5.5.3. Bezwzględna ścieżka dostępu 84
5.6. Otwieranie plików 84
5.7. Struktura folderów systemu Vista 89
6. Zarządzanie plikami i folderami 92
6.1. Własna organizacja danych 92
6.1.1. System, programy, dane 93
6.1.2. Foldery Dokumenty i Pulpit 94
6.1.3. Wybór struktury folderu danych 95
6.1.4. Nazywanie plików i folderów 96
6.2. Zaznaczanie obiektów 96
6.2.1. Zaznaczanie za pomocą klawiatury 96
6.2.2. Zaznaczanie przy użyciu myszki 98
6.3. Odczytywanie informacji o plikach i folderach 99
6.4. Kopiowanie, wycinanie, wklejanie 101
6.4.1. Kopiowanie, wycinanie, wklejanie przy użyciu klawiatury i przycisków narzędziowych 102
6.4.2. Kopiowanie i przenoszenie obiektów za pomocą myszki 103
6.5. Usuwanie plików i folderów 107
6.6. Zmiana nazw plików i folderów 109
6.7. Inne operacje na zaznaczonych obiektach 110
6.8. Właściwości obiektów 111
6.9. Operacje dyskowe 113
6.9.1. Formatowanie dyskietek 113
6.9.2. Kopiowanie całych dyskietek 114
6.9.3. Nagrywanie płyt CD-R (CD-RW) 115
6.10. Wyszukiwanie plików 117
7. Dostęp do komputera 121
7.1. Konta użytkowników 121
7.1.1. Podstawowe typy kont 122
7.1.2. Tworzenie konta za pomocą Panelu sterowania 123
7.2. Zmiana ustawień konta 125
7.2.1. Wyłączenie ochrony kont 128
7.3. Zarządzanie kontami za pomocą konsoli MMC 128
7.3.1. Uruchomienie konsoli z Panelu sterowania 129
7.3.2. Tworzenie konta z poziomu konsoli 129
7.3.3. Przypisywanie konta do grupy użytkowników 131
7.3.4. Zmiana ustawień konta za pomocą konsoli 132
7.3.5. Uruchamianie konsoli z wiersza polecenia 133
7.4. Usuwanie konta 135
7.5. Hasła 136
7.5.1. Definiowanie hasła 137
7.5.2. Zmiana lub przypomnienie hasła 139
7.6. Logowanie i wylogowanie 140
7.6.1. Przełączanie użytkowników 140
7.6.2. Włączenie kont Administrator i Gość 141
7.7. Grupy lokalne 143
8. Udostępnianie danych 145
8.1. Domyślne lokalizacje plików użytkownika 145
8.2. Sposoby udostępnianie plików 147
8.2.1. Udostępnianie lokalne z folderu Publiczny 147
8.2.2. Udostępnianie lokalne z dowolnego folderu 147
8.2.3. Udostępniane w sieci 149
8.3. Uprawnienia w systemie NTFS 151
8.3.1. Zasady podstawowe 151
8.3.2. Definiowanie uprawnień 154
8.3.3. Kontrola uprawnień 156
8.4. Prawo własności 157
9. Uruchamianie i instalowanie programów 160
9.1. Menu Start i Pasek zadań 160
9.1.1. Programy w menu Start 160
9.1.2. Dokumenty użytkownika w menu Start 162
9.1.3. Zmiana zawartości i wyglądu menu Start 163
9.1.4. Właściwości paska zadań 166
9.1.5. Obszar powiadomień 167
9.2. Menu Wszystkie programy 168
9.3. Paski narzędzi i pasek Szybkie uruchamianie 170
9.3.1. Zmiana sposobu wyświetlania pasków 171
9.3.2. Rozbudowa paska Szybkie uruchamianie 173
9.3.3. Tworzenie nowych pasków 174
9.4. Inne sposoby uruchamiania programów 175
9.4.1. Tworzenie skrótów i ich rola 175
9.4.2. Uruchamianie programów z Eksploratora 178
9.4.3. Skojarzenia dokumentów z programami 179
9.4.4. Uruchamianie programów niezainstalowanych 181
9.5. Instalowanie programów 182
9.6. Usuwanie programów 185
9.7. Zmiana zakresu instalacji systemu 186
10. Dekorowanie systemu 188
10.1. Ekran 188
10.1.1. Tapeta (tło) pulpitu 189
10.1.2. Wygaszacze ekranu 192
10.1.3. Kompozycje 194
10.1.4. Barwy elementów interfejsu użytkownika 195
10.1.5. Karta graficzna i monitor 197
10.2. Kursory (wskaźniki) myszki 199
10.3. Dźwięki 201
11. Przystosowanie urządzeń zewnętrznych 203
11.1. Klawiatura 204
11.2. Mysz 205
11.3. Drukarki 207
11.4. Dźwięki 210
12. Ustawienia regionalne 212
12.1. Kalendarz i czas systemowy 212
12.2. Język interfejsu użytkownika 214
12.3. Układ klawiatury 215
12.4. Format liczb, walut, dat i czasu 220
12.5. Czcionki 223
13. Obsługa systemu 226
13.1. Sprawdzanie dysków twardych 226
13.2. Defragmentacja dysków 228
13.3. Uwalnianie miejsca na dysku 234
13.4. Kopia zapasowa plików 238
13.4.1. Tworzenie kopii zapasowej danych 239
13.4.2. Przywracanie danych 241
13.4.3. Kopia zapasowa systemu 243
13.5. Planowanie zadań 244
13.5.1. Kreator planowania zadań podstawowych 245
13.5.2. Planowanie zadań złożonych 246
13.6. Wyłączanie komputera 249
14. Komputer w sieci 251
14.1. Neostrada – przykład połączenia ADSL 251
14.1.1. Połączenie z Neostradą pojedynczego komputera 252
14.1.2. Połączenie z Neostradą kilku komputerów 254
14.2. Konfigurowanie małej sieci lokalnej 256
14.2.1. Nazwy komputerów 256
14.2.2. Adresy komputerów 257
14.2.3. Udostępnianie plików i folderów 259
14.2.4. Włączanie i wyłączanie dostępu do sieci 262
14.2.5. Jak naprawić połączenie lokalne? 263
14.2.6. Polecenie ping 266
14.3. Połączenia modemowe 268
14.3.1. Definiowanie połączenia 269
14.3.2. Połączenie domyślne 272
14.3.3. Automatyczne rozłączanie połączeń 273
14.4. Komunikacja faksowa 274
15. Internet Explorer 277
15.1. Adresy i domeny 278
15.1.1. Adresy IP 278
15.1.2. Adresy URL, domeny, hiperłącza 279
15.2. Elementy głównego okna programu 281
15.3. Co można zmienić? 285
15.3.1. Strona główna 285
15.3.2. Paski narzędzi 288
15.4. Wygląd stron 289
15.4.1. Zakres obowiązywania zmian 289
15.4.2. Zmiana czcionki 290
15.4.3. Kolory 291
15.4.4. Opcje zaawansowane 292
16. Znajdź i zapamiętaj… 295
16.1. Katalogi stron 295
16.2. Wyszukiwarki 296
16.2.1. Google 297
16.2.2. Szukacz 298
16.3. Funkcje szukania w IE 7 299
16.3.1. Dodawanie wyszukiwarki 299
16.3.2. Wyszukiwarka domyślna 302
16.4. Kanały RSS 302
16.5. Ułatwienia w dostępie do stron WWW 306
16.5.1. Pamięć adresów 306
16.5.2. Folder Ulubione 309
17. Poczta elektroniczna 313
17.1. Program Poczta systemu Windows 314
17.1.1. Konfiguracja konta 315
17.1.2. Redagowanie i wysyłanie wiadomości 316
17.1.3. Obsługa wielu kont 319
17.1.4. Odbieranie wiadomości 320
17.1.5. Format i kodowanie wiadomości pocztowych 321
17.1.6. Zmiana właściwości konta 323
17.2. Grupy dyskusyjne 325
17.2.1. Konfiguracja usługi 325
17.2.2. Czytanie wiadomości (postów) 327
17.2.3. Wysyłanie wiadomości do grup 328
17.3. Dostosowanie programu Poczta systemu Windows 329
17.3.1. Wygląd i zawartość głównego okna programu 329
17.4. Program Kontakty systemu Windows 331
18. Standardowe zabezpieczenia połączeń z Internetem 334
18.1. Centrum zabezpieczeń 335
18.2. Zapora ogniowa 336
18.2.1. Kiedy używać Zapory systemu Windows 336
18.2.2. Włączanie i wyłączanie Zapory 337
18.2.3. Przenikane przez Zaporę 338
18.3. Windows Defender 339
18.4. Internetowe strefy bezpieczeństwa 341
18.4.1. Kwalifikowanie witryn 341
18.4.2. Poziom ochrony 343
18.5. Niebezpieczna poczta 344
18.6. Cookies 345
18.7. Kontrola rodzicielska 348
18.7.1. Kontrola z poziomu systemu 349
19. Rejestr 354
19.1. Struktura Rejestru 355
19.2. Zapisywanie stanu Rejestru <356
19.3. Edytor Rejestru 357
19.3.1. Typy danych 359
19.3.2. Modyfikowanie danych 359
19.4. Pliki formatu .reg 362
19.4.1. Struktura pliku .reg 362
19.4.2. Przepisywanie danych z pliku .reg do Rejestru 364
19.4.3. Usuwanie danych z Rejestru 364
19.5. Kilka sztuczek z Rejestrem 365
19.5.1. Modyfikacja menu podręcznego 365
19.5.2. Modyfikacje menu Start 368
19.5.3. Zmiana zachowania Paska zadań 369
19.5.4. Punkty przywracania 369
19.5.5. Pamięć edytora rejestru 370
19.5.6. Zmiana nazwy użytkownika systemu 371
19.5.7. Zwiększenie wydajności systemu 372
19.5.8. Położenie pliku stronicowania 372
20. Awarie systemu 373
20.1. Tryb awaryjny 373
20.2. Ostatnia znana, dobra konfiguracja 375
20.3. Przywracanie systemu 376
20.3.1. Tworzenie punktów przywracania 377
20.3.2. Powrót do wcześniejszej konfiguracji systemu 378
20.3.3. Nie wszystko można przywrócić 379
20.4. Gdy wszystko zawiedzie… 380
21. Aplikacje użytkowe 382
21.1. Kalendarz 382
21.1.1. Rejestrowanie zdarzeń 383
21.1.2. Rejestrowanie zadań 386
21.2. Edytor tekstu WordPad 386
21.2.1. Wydawanie poleceń – paski narzędzi 387
21.2.2. Skróty klawiszowe 389
21.2.3. Zaznaczanie fragmentów dokumentu 389
21.2.4. Formatowanie 391
21.2.5. Kilka uwag o redagowaniu i formatowaniu 392
21.3. Windows Media Center 393
21.4. Galeria fotografii systemu Windows 395
21.4.1. Przeglądanie zdjęć 396
21.4.2. Edycja zdjęć 398
21.4.3. Przegląd pozostałych narzędzi i funkcji 399
21.5. Paint 401
21.6. Windows Media Player 404
21.6.1. Klasyczny sposób odtwarzania i przeglądania 406
21.6.2. Nowy sposób odtwarzania 407
21.6.3. Zgrywanie płyt audio (Rip) 408
21.6.4. Wypalanie płyt (Burn) 409
21.6.5. Szczegółowa konfiguracja programu 410
21.7. Drobne aplikacje 411
21.7.1. Pasek boczny systemu Windows (Windows Side Bar) 411
21.7.2. Kalkulator 412
21.7.3. Tablica znaków 413
Skorowidz 415