Word 2010. SAMOUCZEK/KURS

Tytuł wyczerpany. Nasza najnowsza instrukcja Worda zawarta jest razem z instrukcją Excela w jednym tomie Microsoft OFFICE (Word i Excel)

Książka-kurs dla dinozaurów. Aktualne również dla Worda 2013, 2016 i 2019. Poziom: dla początkujących (wymagana znajomość Windows). Autor: dladino.pl. Stron: 148 B5, oprawa tradycyjna klejona miękka

 

Opis

Pisania na komputerze można się nauczyć w każdym wieku, również w wieku „dinozaura”.

Wystarczy dostęp do komputera z zainstalowanym Wordem 2010, 2013, 2016 lub 2019, podstawowa znajomość Windows (na poziomie jakiegoś innego samouczka z tej serii dotyczącego Windows) i … ten samouczek.
Kolejne kroki zilustrowane rysunkami pozwolą Ci szybko opanować podstawy programu! Nudna informatyczna teoria zredukowana do niezbędnego minimum.

Spis treści:

Wstęp 7

Lekcja 1 Podstawy 13

Uruchamianie Worda 14

Elementy okna programu Word 16

Elementy okna Worda ćwiczenia 18

Suwak powiększania 20

Zamykanie Worda 21

Uruchamianie Worda za pomocą skrótu na pulpicie 22

Zapisanie dokumentu na dysku 24

Piszemy tekst 26

Piszemy tekst cd 28

Automatyczne sprawdzanie pisowni 30

Polskie litery 32

Lekcja 2  Dalej do przodu 35

Otwarcie zapisanego dokumentu 36

Otwarcie zapisanego dokumentu  drugi sposób 38

Pomoc elektroniczna 40

Wydawanie poleceń za pomocą przycisków na wstążce 44

Cofanie wykonanej operacji 46

Wydawanie poleceń za pomocą klawiatury 48

Najczęściej używane klawisze skrótu 49

Widok Backstage (za kulisami) 50

Opcje Worda 52

Zaznaczanie fragmentu tekstu 54

Przesuwanie i kopiowanie metodą przeciągnij i upuść 56

Schowek 58

Schowek przenoszenie 59

Schowek kopiowanie 60

Schowek podsumowanie 61

Drukowanie 62

Blaski i cienie automatyzacji 64

Lekcja 3  Formatowanie 67

Ustawienia strony 68

Marginesy 70

Pisanie tekstu średniej długości 72

Jak Word interpretuje wpisywany tekst 74

Formatowanie akapituv76

Formatowanie akapitu ćwiczenia 78

Formatowanie akapitu cd 80

Malarz formatów 81

Wyliczanki 82

Czcionki, czyli formatowanie znaków 84

Czcionki, czyli formatowanie znaków ćwiczenia 86

Podział na strony i widoki 88

Miękkie a twarde zakończenie strony 90

Dzielenie wyrazów 91

Automatyczne dzielenie wyrazów 92

Lekcja 4 Praca na długim dokumencie 93

Poruszanie się po dokumencie za pomocą klawiatury 94

i za pomocą polecenia Przejdź do 95

Poruszanie się za pomocą myszy  i paska przewijania 96

Znajdowanie 98

Znajdowanie drugi sposób 99

Zamiana 100

Numeracja stron 102

Lekcja 5  Usprawnienia prac 105

Tworzenie tabel 106

Zaznaczanie komórek w tabeli 108

Szablony tworzenie życiorysu 110

Tworzenie życiorysu 112

Wstawianie i usuwanie komórek tabeli 113

Tworzymy nowy szablon 114

Wstawianie rysunku 116

Wpisywanie dat 118

Obramowanie 120

Własny szablon zapisanie 121

Jak utworzyć dokument oparty na utworzonym szablonie? 122

Adresowanie kopert 124

Lekcja 6  Automatyzacja pracy 127

Autoformatowanie podczas pisania 128

Autokorekta poprawa błędów 130

Autokorekta jako automatyczna pomoc 132

Makropolecenia 136

Tworzenie makropolecenia 138

Makropolecenia uruchamianie 141

Dodatek:  Co pominęliśmy 143

Skorowidz 147