Opublikowano Dodaj komentarz

Paint w Windows 11 (przykład prostego programu graficznego)

Paint jest prostym programem graficznym, za pomocą którego można tworzyć od podstaw proste rysunki lub modyfikować istniejącą już grafikę np. zdjęcia. Nie jest to aplikacja, którą używają profesjonalni graficy. Ci używają takich programów jak Photo­shop, Illustrator czy CorelDraw. Bawiąc się Paintem możesz jednak zorientować się w istocie tworzenia i obrabiania grafiki komputerowej.

Paint uruchamiamy w standardowy sposób, np. poprzez menu start: Start ⮚ Wszystkie ⮚ Paint.

Paint jest przykładem programu, który obsługujemy za pośrednictwem wstążki.

Przy małym ekranie lub gdy ekran nie jest zmaksymalizowany widzimy tylko ikony grup przycisków. Właściwe przyciski ukazują się po kliknięciu takiej ikony grupy lub strzałki pod nią.

wstążka w Paint'cie Opis wygenerowany automatycznie

Dlatego lepiej jest ekran Painta zmaksymalizować. Wtedy rozwiną się niektóre lub wszystkie (w zależności od wielkości ekranu) grupy przycisków.

maksymalizowanie okna Paint w Windows

Rozpoczynając rysowanie, najpierw dokonamy wyboru koloru rysowania (Kolor 1). My wybraliśmy kolor czarny.

Wybierz pierwsze narzędzie z przybornika – Ołówek.

narzędzie Ołówek w Paint

Umieść kursor myszy na obszarze rysowania, naciśnij lewy przycisk myszy i po prostu rysuj jak ołówkiem po kartce. Linia jest rysowana tylko przy przyciśniętym przycisku myszy.

Teraz wybierz Pędzel i jego rodzaj.

narzędzie Pędzel w Paint

Maluj nim po obszarze rysowania, w ten sam sposób, jak rysowałeś ołówkiem.

Rysunki w Paint’cie zapisuje się tak samo jak w innych programach – przycisk Plik ⮚ Zapisz. Nadaj rysunkowi nazwę np. Pierwszy rysunek.

Wybierz teraz Tekst, by podpisać rysunek.

narzędzie Tekst w Paint w Windows 11 Opis wygenerowany automatycznie

Umieść kursor nad lewym górnym rogiem obszaru, na którym chcesz pisać, naciśnij lewy przycisk myszy i przeciągnij kursorem w dół i w prawo, by zdefiniować miejsce na tekst.

Wpisz tekst.

Oznacz cały tekst (przez przeciągnięcie wskaźnika myszy przy wciśniętym przycisku, jak w edytorach tekstu a następnie zdefiniuj rodzaj, wielkość i atrybuty czcionki wpisanego tekstu.

definiowane czcionki w Paint

Wybierz teraz Linię (Kształty ⮚ Linia), by narysować linię prostą.

Następnie umieść wskaźnik, tam gdzie chcesz rozpocząć rysowanie linii, naciśnij przycisk myszy i rysuj prostą przy wciśniętym klawiszu. Linia zakończy się w miejscu, w którym zwolnisz przycisk myszy.

Na rysunku mamy teraz straszny galimatias, dlatego zetrzemy trochę jego fragmentów.

Wybierz Gumkę i suwakiem powiększ jej rozmiar.

narzędzie Gumka w Paincie

Upewnij się, że jako Kolor 2 wybrany jest Biały.

Rysunki ścieramy ruchami kursora przy wciśniętym przycisku myszy. Zetrzyj cały rysunek, by zrobić miejsce na dalsze eksperymenty.

Teraz wybierz Prostokąt (Kształty ⮚ Prostokąt).

narzędzie Prostokąt w Paint

Umieść kursor w miejscu, gdzie chcesz zdefiniować pierwszy róg prostokąta, naciśnij lewy przycisk myszy i narysuj prostokąt. Przeciwległy róg zostanie umieszczony w miejscu, gdzie zwolnisz przycisk myszy.

A teraz narysuj następny prostokąt przy wciśniętym klawiszu Shift. Zapewnia to, że narysowany zostanie kwadrat.

Wybierz teraz Owal (Kształty ⮚ Owal).

narzędzie Owal w programie graficznym Paint

W identyczny sposób, co prostokąt, narysuj elipsę.

Powtórz ćwiczenie z naciśniętym klawiszem Shift. Narysuje się okrąg.

Wybierz teraz kolejne narzędzie – Wypełnij.

narzędzie Wypełnij w Paint w Windows 11

Wybierz jakiś inny Kolor 1, np. Żółty.

Umieść kursor we wnętrzu jakiejś figury i kliknij. Wskazana figura zostanie wypełniona wybranym kolorem.

Samodzielnie poeksperymentuj z innymi narzędziami.

Na koniec zapisz swój rysunek i Zamknij Painta

Paint jest bardzo prostym programem rysunkowym. Oczywiście istnieje wiele bardziej skomplikowanych programów o o wiele większych możliwościach, np. Photoshop, Illustrator, CorelDraw, czy służący do tworzenia rysunków technicznych AutoCAD. Jednak podstawowe zasady rysowania są w nich przeważnie bardzo podobne.

Powyższy tekst jest fragmentem naszej instrukcji krok po kroku:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *